تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد کارشناسی ارشد فراگیر تا ۲۵ اسفند در سایت گلستان تمدید شد.

با توجه به میزان پذیرش دانشجویان فراگیر ارشد در دانشگاه پیام نور پذیرفته شدگان می توانند تا 25 اسفند ماه با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی http://reg.pnu.ac.ir برای ثبت نام غیر حضوری اقدام کنند