مسابقات روان خوانی قرآن کریم

دانشگاه پیام نور مرکز رشت با همکاری سامانه خدمات دانشگاهی یونیچه برگزار می نماید.

* برگزاری مسابقات روان خوانی در دانشگاه پیام نور *
دانشجویان گرامی متقاضی می توانند با تکمیل فرم زیر در این رویداد شرکت و از جوایز این رویداد بهره مند شوند.

زمان ثبت نام برای حضور در این مسابقه از 10 بهمن ماه تا اول اسفند ماه در نظر گرفته شده دانشجویان در صورت علاقه می توانند علاوه بر ثبت نام در سامانه خدمات یونیچه به بخش مدیریت فرهنگی دانشگاه آقای ابوالفضل پور مجیب مدیر فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

مهلت ثبت نام و شرکت در این رویداد به اتمام رسیده است.